Wikipedia

                 

          

             Wikipedia  คือสารานุกรมเสรีหลายภาษาบนอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถอ่านและปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาซึ่งทำให้วิกิพีเดียกลายเป็นสารานุกรมที่ได้รับการแก้ไขรวบรวมและดูแลรักษาจากอาสาสมัครหลายแสนคนทั่วโลกผ่านซอฟต์แวร์ ชื่อ มีเดียวิก

             ที่มา Wikipedia  วิกิพีเดียเริ่มต้นเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยเริ่มต้นโครงการจากชื่อสารานุกรมนูพีเดียที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา และในปัจจุบันดำเนินงานโดยมูลนิธิวิกิมีเดียซึ่งก่อตั้งโดยจิมมี เวลส์ และแลร์รี แซงเจอร์ ในปัจจุบันวิกิพีเดียมีทั้งหมดมากกว่า 250 ภาษรวมทุกภาษามีบทความมากกว่า 9, 000,000 บทความโดยในทั้งหมดมี 16 ภาษา ที่มีบทความมากกว่า 100,000 บทความ และปัจจุบันวิกิพีเดียไทยมีทั้งหมด  31,140  บทความ วิกิพีเดียมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ 3 ที่ ได้แก่ใน รัฐฟลอริดา (สหรัฐอเมริกา) เซิร์ฟเวอร์ใหญ่ที่เก็บเนื้อหาทั้งหมดและเป็นที่ตั้งของมูลนิธิวิกิมีเดีย และเซิร์ฟเวอร์สำหรับช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลตั้งอยู่ที่ อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)และโซล(เกาหลีใต้)

            รูปแบบการทำงานในวิกิพีเดีย

มีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่เป็นลักษณะเด่นดังต่อไปนี้

เนื้อหา

  • 1 Wikicode
  • 2 การสร้างสารบัญเนื้อหา
  • 3 การแก้ไขเป็นตอน
  • 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบทความ (History page)
  • 5 บันทึกการปรับปรุงล่าสุด (Recent changes)
  • 6 ระบบการจัดหมวดหมู่ (Category)
  • 7 ระบบการจัดการภาพ (Image and gallery)
  • 8 การใช้แม่แบบ

รูปแบบ Code วิกีพีเดีย

วิกิพีเดียมีรูปแบบ tag เฉพาะที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ tag ของ HTML จากตัวอย่างเปรียบเทียบ tag คำสั่งการสร้างตาราง

เปรียบเทียบการใช้ภาษา HTML กับ Wikicode ในการสร้างตารางวิกิ

คำสั่ง

HTML

Wikicode

สร้างตาราง <table>ตาราง</table> {|ตาราง|}
ชื่อตาราง <caption>ชื่อตาราง</caption> |+ชื่อตาราง
เพิ่มแถว <tr></tr> |-
คอลัมน์ในแถว <td>คอลัมน์ 1</td><td>คอลัมน์ 2</td> |คอลัมน์ 1|คอลัมน์ 2
ชื่อหัวคอลัมน์ <th>ชื่อหัวคอลัมน์</th> !ชื่อหัวคอลัมน์

การสร้างสารบัญเนื้อหา

          ในกรณีที่เนื้อหาของบทความนั้นๆ มีหลายหัวข้อย่อย ระบบในวิกิพีเดียจะสร้างสารบัญของเนื้อหาของบทความนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งประโยชน์ของสารบัญเนื้อหาที่สร้างอัตโนมัตินี้ก็คือ

1  สะดวกสำหรับผู้แก้ไขเนื้อหาบทความเหมือนส่วนที่สรุปหัวข้อเรื่องในเนื้อหา เพราะนอกจากจะแสดงรายการหัวข้อย่อยของเนื้อหาแล้วยังช่วยจัดหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

2  สะดวกสำหรับผู้ใช้ เมื่อผู้อ่านต้องการทราบเนื้อหาของบทความจะสามารถดูภาพรวมหัวข้อเนื้อหาทั้งหมดได้

3  ช่วยให้ไปที่เนื้อหาได้สะดวกรวดเร็วเพียงคลิกที่ชื่อหัวข้อเรื่องของเนื้อหา ก็จะไปที่ตรงส่วนของเนื้อหาได้ทันทีไม่ต้องค้นหานาน

ตัวอย่างสารบัญหน้าบทความ

การแก้ไขเป็นตอน

            โดยปกติเมื่อเนื้อหาของบทความมีเยอะและค่อนข้างยาว การดูโค้ดเพื่อแก้ไขจะค่อนข้างลำบาก ในระบบวิกิพีเดียเอื้อให้การจัดการแก้ไขบทความมีลักษณะที่ง่ายและสะดวก เพียงแค่ว่าเมื่อเรามีการแบ่งจัดแบ่งหัวข้อย่อยในเนื้อหาบทความ ระบบจะจัดการส่วนแก้ไขเป็นตอนๆโดยอัตโนมัติ เมื่อเราต้องการแก้ไขเนื้อหาในส่วนใดของบทความเราก็สามารถเลือกแก้ที่เฉพาะเนื้อหาในส่วนนั้นได้เลยโดยคลิกที่คำว่า “แก้ไข” ของตอนนั้นๆ ทำให้ไม่ต้องดูโค้ดเยอะและยาว

บันทึกการปรับปรุงล่าสุด (Recent changes)

          คือส่วนที่แสดงบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทความที่มีในวิกิพีเดียทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การแก้ไขบทความแบบออนไลน์ที่ทำพร้อมกันหลายคนมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาได้

ระบบการจัดหมวดหมู่ (Category)

           ระบบการจัดหมวดหมู่ในวิกิพีเดียช่วยจัดการหัวข้อบทความที่มีอยู่จำนวนมากรวมอยู่ในกลุ่มที่มีเนื้อหาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลบทความได้ครอบคลุม นอกจากนี้ระบบการจัดหมวดหมู่ในวิกิพีเดียสามารถทำได้ง่ายเพียงกำหนดชื่อหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นๆ ที่หน้าบทความนั้นด้วยคำสั่ง

[[category:ชื่อหมวดหมู่]] หรือ [[หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่]]

         เมื่อมีการระบุดังข้างต้นในบทความ ระบบก็จะมีการจัดหมวดหมู่ให้ และยังมีการลำดับชื่อบทความในหมวดหมู่นั้นตามลำดับอักษรให้ด้วยโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หมวดหมู่ในวิกิพีเดียชื่อ หมวดหมู่การ์ตูน

ระบบการจัดการภาพ (Image and gallery)

            วิกิพีเดียมีระบบการจัดการภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งานกับสื่อชนิดที่เป็นภาพ ระบบต่างๆ ได้แก่

           การอัปโหลดภาพ: การอัปโหลดภาพเพื่อใช้ในบทความสามารถทำได้ง่ายเพียง browse เพื่อเลือกชื่อไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ภาพที่ที่ต้องการใช้งานเข้าในระบบวิกิได้ นอกจากนี้ในกระบวนการอัปโหลดยังสามารถจัดการเกี่ยวกับไฟล์ภาพได้ดังนี้

       1  กำหนดบันทึกข้อความที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ภาพเช่น การบอกแหล่งที่มาของภาพ

       2  ระบบการระบุสัญญาอนุญาตของไฟล์โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบสัญญาอนุญาตไฟล์ที่ตัวเองต้องการได้

ตัวอย่างแสดงระบบการบันทึกการอัปโหลดภาพ
 การสร้างคลังภาพ 
  การสร้างคลังภาพ หรือจัดทำในลักษณะคล้ายอัลบัมภาพในวิกิพีเดียสามารถทำได้ง่าย เพียงใช้คำสั่ง
<gallery>
image:ชื่อไฟล์ภาพ|ข้อความใต้ภาพ
image:ชื่อไฟล์ภาพ|ข้อความใต้ภาพ
</gallery>

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s