วันที่ 3 ของการอบรม Excel

 การใช้งานคำสั่ง Index เพื่อทำการบอกว่าอยู่แถวที่เท่าไร ..cell link เป็นการบอกลำดับที่เลือกใน list

การเชื่อมโยงข้อมูลจาก Excel เพื่อทำหนังสือเวียนใน Word

– Copy ข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงจาก Excel –> ไปโปรแกรม Microsoft Word –> Edit –> Paste Special –> Paste Link –> Unformatted Text  

วิธีการประมาณค่าในช่วง เป็นการหาค่าจากคู่ลำดับของข้อมูลที่ทราบค่า

วิธีการเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้แสดงกราฟ View –> Toolbars –> Forms –> Scrooll bar

วิธีการ Macro เป็นการบันทึกและทำซ้ำเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและลดความผิดพลาด

ขั้นตอนการทำงาน

Tool –> Macro –> Record New Macro –> บันทึกเพียงครั้งเดียว –> Stop Record Macro –> Tool –> Macro –> Run Macro ที่ได้บันทึกไว้

การสืบค้นข้อมูล กำหนด Range ชื่อ Office –> Sheet Form กำหนด Cell  …. เป็น Validation List = office –> Sheet regdb Cell …. –> อ่านค่า OffNo  จาก List โดยใช้คำสั่ง Offset(………..) –> Insert Name ชื่อ Prj ช่อง Refer to: ใส่สูตร = Offset(indirect(……………)) –> Sheet Form Cell …. กำหนด Validation List = ……..

วิธีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลโดยใช้คำสั่ง VLookup –> วิธีการใส่รูปใช้ Offset (……)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s